O malarce

Urodziła się na Litwie w miasteczku Ignalino. Wychowała się w rodzinie inteligenckiej: mama uczyła chemii, a ojciec był naczelnikiem stacji kolejowej. Rodzina Paszkowskich, to rodzina szlachecka.
Twórcza biografia Niny zaczęła się w okresie  szkoły podstawowej: pierwszym nauczycielem był dziadek, Aleksander Paszkowski, który kochał malarstwo. Nina rysowała w zeszytach  na lekcjach matematyki, fizyki, chemii…
Studiowała na Uniwersytecie Wileńskim (pedagogika i psychologia). 
W kwietniu 2005 przeniosła się do Warszawy.
Szczególną rolę w rozwoju jej talentu odegrał profesor Jan Reszka. Zajęcia z nim wpłynęły na wybór jej drogi twórczej. 
Ostatnie jej prace, to obrazy surrealistyczne.
Ojczyzna – Litwa pozostaje jej duchowym źródłem. Wileńskie uliczki i niepowtarzalne piękno litewskiej przyrody, chwytające za serce i pozostające w pamięci na zawsze, stają się tematami jej dzieł.
Mieszkając w Warszawie, stworzyła serię litewskich obrazów.
Nina Paszkowska zaprezentowała swe obrazy na wystawie w Ursusie i na trzech wystawach indywidualnych w Warszawie.
Wiele obrazów znalazło się w kolekcjach prywatnych, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Pierwsze próby

Rodzice

Rodzina Paszkowskich

Dziadek

Jedyny zachowany obraz dziadka
Mistrz prof. Jan Reszke