Apie dailininke

Dailininkė gimė Ignalinoje, augo inteligentų šeimoje: mama dėstė chemiją, tėvas dirbo geležinkelio stoties viršininku. Paškovskių giminės šaknys – kilmingi dvarininkai.
Tapyti ji pradėjo dar ikimokykliniais metais. Šio meno ją mokė senelis Aleksandras Paškovskis (Alexander Paszkowski), itin mėgęs tapybą. Piešdavo ji mokykliniuose sąsiuviniuose, per matematikos, fizikos, chemijos pamokas…

Specialiai meno dalykų nesimokė. Vilniaus universitete baigė pedagogikos ir psichologijos studijas. Nuo 2005 m. balandžio gyvena Varšuvoje.

Ninos Paškovskos kūrybą ypač paveikė pažintis su prof. Janu Reška (Jan Reszka). Draugiški ryšiai su profesoriumi leido tapytojai tobulėti ir lėmė kūrybinio kelio kryptis. Naujausi dailininkės darbai tapyti siurrealistiniu stiliumi. Tėviškė – Lietuva – yra vienas svarbiausių jos įkvėpimo šaltinių. Vis prisimenamos Vilniaus gatvelės, nepakartojamas lietuviškos gamtos grožis jaudina vaizduotę ir tampa naujų drobių siužetais. Jau dirbant Varšuvoje buvo sukurta serija paveikslų apie Lietuvą. Daugelis drobių jau pasklido po asmenines kolekcijas ir Lenkijoje, ir užsienyje.

Pierwsze próby

Rodzice

Rodzina Paszkowskich

Dziadek

Jedyny zachowany obraz dziadka
Mistrz prof. Jan Reszke